این هفته در مجله موفقیت (شماره 167) یک مطلبی تحت عنوان "فرمول موفقیت چیست ؟" خوندم ، نکته های جالبی در این مطلب بود که فکر می کنم برای مدیریت هر پروژه ای مفید است. به نظر من اعضای یک تیم پروژه با رعایت تمامی موارد ذکر شده می توانند یک پروژه را با موفقیت شروع کرده و به اتمام برسانند.
اما این مراحل عبارتند از:
  1. تصمیم
  2. دانایی
  3. نقشه راه
  4. عمل
  5. پشتکار
  6. پایداری
  7. احتیاط
البته به نظر بنده بهتر است این مراحل را بصورت تکراری (iterative ) انجام دهیم ، بدین معنی که وقتی یک بار از مرحله اول به مرحله آخر رسیدیم مجددا از مرحله اول شروع کنیم و به بازبینی و اصلاح بپردازیم.

شاد باشید.