با افزوده شدن تکنولوژی JSF به تکنولوژی های لایه وب Java EE افرادی که در گذشته از J2EE استفاده می کردند و با expression language ها در JSP آشنا بودند ، expression language ها در صفحات JSP را با استفاده از ${...} تعریف می کردند ، با ورود JSF توسعه دهندگان با syntax جدیدی از expression language آشنا شدند که از نظر مفهومی مانند expression language ها در JSP بود ولی بجای ${...} با #{...} تعریف می شدند.

از نظر تکنولوژی های JSF و JSP قواعد نوشتن expression language در هر دو حالت یکسان می باشد اما اگر یک expression language درون ${...} تعریف شود مقدار آن در زمانی پردازش صفحات توسط سرور محاسبه می شود (اصطلاحا immediate evaluation) ولی اگر یک expression language درون #{...} قرار بگیرد سرور مقدار آن را تازمانی که به آن expression language نیاز نباشد محاسبه نمی کند (اصطلاحا deferred evaluation).

شاد باشید.