در حال حاضر سیستم عامل های زیادی برای تلفن های همراه در بازار موبایل وجود دارد (Symbian ، Windows Mobile ، Android ، iPhone ، Linux ، Maemo ، Bada و ...) که هیچ کدام از این سیستم عامل ها تسلط کامل بر این بازار را در دست ندارند. طبق آمار اعلام شده در February 2010 سیستم عامل Symbian در صدر سیستم عامل های نصب شده برروی تلفن های  هوشمند قرار دارد:
  1. Symbian --- 47.2%
  2. RIM BlackBerry --- 20.8%
  3. iPhone --- 15.1%
  4.  Windows Mobile --- 8.8%
  5. Android --- 4.7%
همانطور که در رده بندی بالا مشاهده می کنید با اینکه سیستم عامل Symbian رتبه اول این رده بندی رادر اختیار دارد ولی طبق آمار ارائه شده در سه ماهه دوم سال 2009 سهم این سیستم عامل 3.1% کاهش پیدا کرده است. و با توجه به پیشرفت خوب سیستم عامل Android و همچنین عرضه Windows Mobile 7 تا پایان سال 2010 و عرضه سیستم عامل های جدید برپایه Linux (مانند : Meego و Maemo) این سهم از بازار برای سیستم عامل Symbian کماکان رو به کاهش می باشد.

در این سری از مطالب به بررسی آینده بازار سیستم عامل های موبایل و جنگ فعلی شرکت های بزرگ بر سر این بازار می پردازیم.