در بعضی موارد شما بمنظور مونیتور کردن حافظه مصرف شده توسط یک برنامه جاوا در زمان اجرا، احتیاج دارید از میزان حافظه مصرف شده توسط JVM ، مقدار کل حافظه تخصیص داده شده به JVM و ... اطلاع داشته باشید.
به همین منظور در کلاس Runtime در پکیج java.lang متدهایی به قرار زیر وجود دارد:

Runtime.getRuntime().freeMemory();
متد فوق مقدار حافظه آزاد درون JVM را به بایت باز می گرداند.
Runtime.getRuntime().maxMemory();
متد فوق حداکثر مقدار حافظه ای که JVM مجاز به استفاده آن است را به بایت باز می گرداند.
Runtime.getRuntime().totalMemory();
متد فوق مقدار حافظه مصرفی برنامه را به بایت باز می گرداند.
با استفاده از متدهای فوق براحتی می توانید اطلاعات دقیقی از حافظه مصرفی برنامه خود بدست آورید.

شاد باشید.