سلام،

وفای به عهد یکی از خوبی های انکار ناپذیر دنیاست که فکر می کنم هر کسی با هر تفکری، اخلاقی و دینی اینو قبول داره. اما وفا به عهدی که یک فرد با خودش می بنده پایه و اساس وفای به عهدیه که با دیگران می بنده. 

شاد باشید.