کلا آدما پول رو خیلی دوست دارن. خودمم یکی از اونا. هر جا بوی پول میاد یدفه می بینی کلی آدم جمع می شن دورش، بعضیا کلا کارو زندگیشونو ول می کنن می چسبن به بوی کباب. بعضیا اصلا خودشونو بچه اون جایی که بوی کباب میاد معرفی می کنن. بعضیا کل سرمایشونو می برن سمت بوی کباب تا سود کنن.
پس مشکل کجاست که بحث داغ کردن خر میاد وسط.
به نظر من هر کاری اصولی داره. توی محل ما یکی عطاری زد کارش گرفت پشت بنده اون 5 نفر دیگه هم تغییر شغل دادن و مغازهاشونو به عطاری تبدیل کردن. بعد 1 سال فقط یکی از اون 5 تا سود کرد بقیه با ضرر برگشتن سر کاسبیه خودشون.
اینجا همون اصولی که می گم پاش میاد وسط. اون یدونه فرقش با 4 تای دیگه چی بود؟ همه سرمایه آورده بودن همه وقت گذاشته بودن پس چرا فقط یدونه کارش به نتیجه رسید؟
اون یدونه فرقش در این بود که قبول کرده بود تو زمینه عطاری هیچی نمی دونه و فقط سرمایه گذاره. رفته بود یه عطار آورده بود و مدیریت مغازرو سپرده بود به اون.
همه جای دنیا همینه وقتی جایی بوی کباب میاد همه دورش جم می شن ولی این بو برای کسایی تبدیل میشه به بوی خر داغ کردن که اصولو رعایت نمی کنن.
گوگل با اون گندگیش تا همین چند سال پیش مدیر عاملش موسسینش نبودن! یارو دکترای برق داره از استانفورد، گوگلو تاسیس کرده ولی بازم وقتی وارد یه صنعت دیگه میشه اصول رو رعایت می کنه و کارو به کاردون میسپره. چون میدونه اگه این کارو نکنه میخوره زمین و بوی کباب تبدیل میشه به بوی خر داغ شده!