فکر کنم ماه پیش بود که به سرم زد توی مسابقه برنامه نویسی بیان شرکت کنم و جواب سوال هارو هم با Scala بدم!
دور اول مسابقه که تمرینی بود که مسافرت بودیم و نشد شرکت کنم ولی خلاصه امروز یه سوالشو حل کردم اونم با Scala و سبک functional خیلی حال داد، اگه می خواستم با جاوا بنویسم باید کلی if و حلقه for میزاشتم ولی با Scala خیلی تمیز نوشته شد.
حالا با حل همین یه سوال هم رفتم مرحله بعد.

میگن سر پیری معرکه گیری. یاد ۱۰ سال پیش افتادمو مسابقات ACM.