رفتم طبقه دوم پاساژ علاالدین دفتر ایرانسل و با هزینه ۱۰ هزار تومان سیم کارتمو عوض کردم و سیم کارت LTE گرفتم.
تو خیابون که تستش کردم سرعت حدود 17 Mbps یا 2100 kB/s بهم داد. البته از دوستان شنیدم که سرعتش از این هم بیشتره.