با اینکه خیلی وقته اعتقاد دارم هر روز می تونه یک شروع جدید باشه ولی حس و حال سال جدیدو نمیشه نادیده گرفت.
امسال خیلی حس خوشبختی زیادی دارم و از خدا ممنونم که با تمام قصور ها و اشتباهاتم بازم مثل همیشه بخشنده بزرگه و داور بر حق.
محبت، نا امید نشدن و عصبانی نشدن همیشه راه گشاست. سال پیش بیشتر کتاب خوندم امسال میخاهم روزنامه رو هم اضافه کنم.
وقت هدر ندادن و تکرار نکردن اشتباهات گذشته خیلی مهمه برام.

شاد باشید.