برخی از سیستم ها بدلیل حجم بالای تراکنش  بمنظور کاهش حجم اطلاعات رد و بدل شده بین کلاینت و سرور، اطلاعات را در سطح بایت برای کلاینت های خود ارسال می کنند (آرایه ای از بایت)، یکی از سیستم های بورس کالای ایران با همین روش پیاده سازی شده است و تمام اطلاعاتی که بین کلاینت ها و این سیستم رد و بدل می شود در قالب آرایه ای از بایت ها است.
حالا پردازش در سطح بایت و پردازش ساختار packet های دریافتی کار دشواری است چون چند بایت اول هر packet مشخص می کند که نوع packet دریافتی چیست و باید چگونه با آن رفتار کرد. پیاده سازی همچین پارسری با Scala و قابلیت pattern matching آن خیلی ساده و لذت بخش است:
def receive = { 
  case Array( 23 , tail @ _*) => 
    log.info("received packet type 23") 
    parseType23(tail) 
  case _ => 
    log.info("Unknown packet") 
}
البته جزئیات و پیچیدگی های بسیار زیادی برای پیاده سازی اینگونه سیستم ها وجود دارد که خوشبختانه با امکانات زبان Scala و library های قدرتمند آن مثل Akka کار کمی آسانتر می شود.
 
شاد باشید.