برای برنامه نویسی اسکالا IDE ها و Editor های زیادی وجود نداره ولی از بین Scala IDE، IntelliJ IDEA ، Atom و Emacs پیشنهاد من IntelliJ IDEA است. اگر هم اهل استفاده از نرم افزار های کرک شده نیستید IntelliJ IDEA Community Edition در زمینه برنامه نویسی اسکالا تمام قابلیت های نسخه Ultimate رو داره. تنها محدودیت IntelliJ IDEA Community Edition در پشتیبانی از Play Framework که فقط در نسخه Ultimate وجود داره.