دارم یه کتاب می خونم با نام "گوگل چگونه کار می کند"، مدیرعامل سابق گوگل درباره روش های مدیریت در گوگل گفته، یک فصل داره بنام "لندن چطور بود"، تو این فصل از این صحبتمی کنه که برای اینکه تو جلسات تیمی همه رو به مشارکت وادار کنید بزارین همه در مورد هر چیزی صحبت کنن. 
ما ۶ سال پیش تو شرکت دوران یک تیم حدودا ۱۲ نفره جاوا developer داشتیم و توی جلسات هفتگیمون دقیقا این قانونو رعایت می کردیم، خیلی کارمون درست بوده ها!!!

 

پ.ن. کتاب تموم بشه حتما یه پست مفصل دربارش می نویسم.