زندگی آدم پر از فراز و نشیب هاست، پر از پیروزی ها و شکست ها. بعضی شکست ها خیلی آدم رو خرد می کنن ولی بعضی از اتفاقات هم به آدم روحی دوباره میدن و امیدی تازه برای ادامه زندگی ولی در همه این شرایط نباید یادمون بره که صبر، ممارست و درس گرفتن از تجربیات بهترین اصول برای خوب زندگی کردن در این دنیای گج مداره.

لپ کلام اینه نباید کم بیاریم و از شکست ها، هر چقدر هم که بزرگ باشن میدونو خالی کنیم، اونی که میگن یه روز در خونه آدمو میزنه، بالاخره در میزنه نه فقط یه بار بلکه چند بار ولی مهم ماییم که آماده باشیم و به موقع و با روحیه بالا در رو براش باز کنیم.

 

ای نسیم سحر آرامگه یار کجاست

منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست

شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

آتش طور کجا موعد دیدار کجاست

هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد

در خرابات بگویید که هشیار کجاست

آن کس است اهل بشارت که اشارت داند

نکته‌ها هست بسی محرم اسرار کجاست

هر سر موی مرا با تو هزاران کار است

ما کجاییم و ملامت گر بی‌کار کجاست

بازپرسید ز گیسوی شکن در شکنش

کاین دل غمزده سرگشته گرفتار کجاست

عقل دیوانه شد آن سلسله مشکین کو

دل ز ما گوشه گرفت ابروی دلدار کجاست

ساقی و مطرب و می جمله مهیاست ولی

عیش بی یار مهیا نشود یار کجاست

حافظ از باد خزان در چمن دهر مرنج

فکر معقول بفرما گل بی خار کجاست