سعید زرین فام هستم، اینجا هر چی دلم میگه می نویسم.

یه تفریح دارم اسمش جواب یاب خیلی دوسش دارم، همین.

اکاتت Medium

پروفایل LinkedIn

پروفایل Stack Exchange

به عکاسی علاقه دارم ولی خیلی آماتورم و فقط برای تفریح عکس هایی که می گیرمو میزارم تو اینستاگرام.

بعضی موقع ها هم در توییتر یه چیزایی توییت می کنم.