پس از تغییر در شماره گذاری که در ارائه نسخه بعدی Netbeans انجام شد (تغییراز 7 به 6.7 یعنی بجای اینکه شماره نسخه بعدی Netbeans 7 باشد 6.7 خواهد بود) نسخه NetBeans IDE 6.7 Milestone 2 ارائه شد.
اصلاحات و قبلیت های بارزاضافه شده در این نسخه عبارتند از:
  • بهبود کارایی(Ergonomic IDE): با اعمال تغییراتی ، از این پس شما می توانید برای استفاده از Netbeans فقط قابلیت هایی را که لازم دارید فعال کنید و در زمان اجرای Netbeans فقط قابلیت هایی که شما خواسته اید در حافظه بارگزاری می شود و سایر قابلیت ها در صورت استفاده از عملیات آن در هنگام کار با محیط بصورت خودکار در حافظه بارگزاری می شود. در گذشته شما هر کدام از قابلیت های Netbeans نظیر SOA ، PHP و... را نصب می کردید در زمان اجرای Netbeans در حافظه بارگزاری می شد و این امر موجب کندی در زمان شروع به کار Netbeans می شد اما با افزودن این قابلیت در زمان اجرای Netbeans فقط هسته اولیه آن در حافظه بارگزاری می شود و این باعث بالا رفتن کارایی می شود (شایان ذکر است که محیط هایی مانند visual studio از همین روش استفاده می کنند و زمان اجرای سریعی دارند) به نظر من این یک تغییر اساسی در Netbeans است که و باعث محبوبتر شدن Netbeans می شود.
  • بهبود در c++: بهبود code assitance و پشتیبانی از کتابخانه و ابزار پر طرفدار Qt.
  • بهبود SVG در Mobility: پشتیبانی کامل از کامپوننت های SVG.
  • و...
لیست کامل اصلاحات و قبلیت های اضافه شده.

شاد باشید.