Oracle ADF برپایه بهترین تجربه های عملی بنا شده است. نرم افزار هایی که شما با استفاده از Oracle ADF می سازید به یک تفکیک آشکار در business logic ، page navigation و رابط کاربری با پیروی از معماری model-view-controller دست پیدا می کنند. همانطور که در شکل زیر نمایش داده شده است در معماری MVC لایه بندی ها و تقسیم وظایف بصورت زیر است:

• لایه مدل بیان کننده مقادیر داده ای مرتبط با صفحه جاری است.
• لایه view شامل صفحات رابط کاربری است که بمنظور مشاهده و ویرایش داده های لایه مدل استفاده می شود.
• لایه controller ورودی های کاربر را پردازش کرده و ناوبری صفحات (page navigation) را تعیین می کند .
• لایه business service دسترسی به داده ها و کپسوله سازی منطق کاری سیستم را رسیدگی می کند.

شکل بعدی مکان مناسب هر کدام از ماژول های ADF درون معماری نرم افزار برنامه نشان می دهد. ماژول اصلی در این چهارچوب Oracle ADF Model است ، مکان اتصال (binding) اعلانی (declarative) داده ها که مشخصه JSR-227 را پیاده سازی می کند. این خصوصیت یک API برای دستیابی به فراداده (metadata) اعلانی (declarative) داده ها محیا می کند. لایه مدل Oracle ADF یک روش یکپارچه برای اتصال هر نوع رابط کاربری به هر نوع business service را بدون احتیاج به نوشتن کد در اختیار قرار می دهد. سایر ماژول ها که در این مجموعه قرار دارند عبارتند از:
• کامپوننت های Oracle ADF Business که ساختن business service ها را آسان می کند.
• Oracle ADF Faces که یک کتابخانه توانمند از کامپوننت های رابط کاربری با قابلیت AJAX برای ساخت برنامه های تحت وب با استفاده از JSF را ارائه می دهد.
• Oracle ADF Controller، صفحات JSF را با Oracle ADF Model یکپارچه می کند. Oracle ADF Controller مفاهیم استاندارد JSF controller را از طریق فراهم کردن قابلیت های بیشتر توسعه داده است ، قابلیت هایی نظیر جریان های کاری با قابلیت استفاده مجدد که نه تنها کنترل صفحات را بین یکدیگر انتقال می دهد بلکه بین سایر فعالیت هانیز این کار را انجام می دهد ، برای مثال فراخوانی متد یا سایر جریان های کاری .

نکته: علاوه بر ADF Faces ، همچنین از استفاده از تکنولوژی های Swing ، JSP و JSF استاندارد در لایه view پشتیبانی می کند.

شاد باشید.