ادامه از (قسمت 1)

2.
بازسازی و استفاه مجدد از کامپوننت ها (Recycle and reuse): زمانی که یک کامپوننت مکررا در برنامه شما (درون فرم ها و سایر کامپوننت ها) مورد استفاده قرار می گیرد ، از نوشتن کدهای تکراری پرهیز کنید. در این موقعیت بهتر است کامپوننت جدید خود را از کامپوننت های قابل استفاده مجدد کوچکتری که تولید می کنید بسازید. شما با این روش پیچیدگی کامپوننت خود را کاهش می دهید و عملیات تست را ساده تر می کنید (البته باید coupling and cohesion را رعایت کنید) و علاوه بر این ها قابلیت استفاده مجدد کامپوننت ها را نیز بالا می برید.
برای مثال در تکه کدهای زیر برای ساختن یک فرم ورود کاربران (Login Panel) بجای اینکه Login Panel را یک کامپوننت در نظر بگیریم ، یک کامپوننت کوچکتر دیگر (LabeledTextBox ) طراحی می کنیم و از این کامپوننت کوچکتر درون Login Panel استفاده می کنیم.

public class LoginPanel extends Composite {

private final VerticalPanel container;

private final LabeledTextBox usernameTextBox;
private final LabeledTextBox passwordTextBox;

private final Button loginButton;

public LoginPanel() {
container =
new VerticalPanel();
initWidget(container);

usernameTextBox =
new LabeledTextBox("Username");
container.add(usernameTextBox);

passwordTextBox =
new LabeledTextBox("Password", true);
container.add(passwordTextBox);

loginButton =
new Button("Login");
container.add(loginButton);
}

@Override
protected void onLoad() {
super.onLoad();
usernameTextBox.setFocus(
true);
}
}

ادامه دارد.
شاد باشید.