این یکی از تاثیر گذارترین جملاتی بوده که شنیدم. این جمله به آدم یاد میده که صبر داشته باشه و مثل یک شکارچی تمام حرف های طرف مقابل رو گوش کنه و نکات مثبت رو از تو حرف ها شکار کنه.