شهامت انجام نداری حرف نزن، بشین یه گوشه و تابع باش یا اینکه بیا جولو آستین هاتو بزن بالا مثل یه مرد شروع کن.