جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۳ (۲۰ رمضان ۱۴۳۵) بهمراه یکسری از بستگان و دوستان رفتیم به سمت تنگه واشی. پس از طی مسیر حدود ۱۵۰ کیلومتر، مشاهده کردیم در جاده ورودی تنگه واشی یکسری از برادران سپاهی و بسیجی (با لباس فرم) جاده را بسته اند و به بهانه عملیات عمرانی ملتو راه نمی دن.
هر چی عملیات عمرانی تا به حال من دیده بودم یکسری کارگر با پارچه قرمز میزارن اول جاده که مردم نرن. نمی دونم چه عملیات عمرانی مهمی بود که در این شب های احیا که سر برادران سپاه و بسیج خیلی شلوغه باید وقت مبارکشونو هدر می دادند و بجای کارگر ایفای نقش می کردند. 
ما که کم نیاوردیم رفتیم از یه جاده موازی خاکی رفتیم به سمت کوه وقتی پیچیدیم به سمت جاده اصلی دیدیم چند کیلومتر بالاتر چند برادر دیگه با لباس نینجا ninja و باتوم و اصلحه!!!! بازم جادرو بستن که کسی به تنگه واشی نزدیکتر نشه.
خلاصه ما رفتیم همون نزدیکیا جایی به نام هرانده و از طبیعت لذت بردیم.
جای من که ته جهنمه ولی شما بهشتیا اگه سر عملیات عمرانی دروغ گفته باشید حتی اگه خدا بازم برای دروغتون بفرستتتون بهشت مطمئن باشید عمرا اگه ۱۰۰ تا موزم بدین یه لیوان آب جوش بهتون نمی دم.

شاد باشید.