وقتی فقط دوست داری کتاب بخری و پای خوندن که میرسه تنبلی می کنی، وقتی تو زندگیت کلی کار باز و نیمه تموم داری. با این سبک کلا تو زندگی آدم به هیچ جایی نمیرسه. باید یه موقعی وایسی دورو ورتو یه پاکسازی بکنی از کارای نیمه تموم. اونوقت تازه میتونی یه نفسی بکشی.
آخیش ...