بی توقع از دیگران زندگی کردن خیلی جالبه. هر توقعی از هر کسی دارمو بریزم دور و زندگی کنم. اکه کسی کاری کرد که خوشحالم کرد یا بهم کمک کرد از لطفش بوده، در اینصورت اگرم کاری که من می خواستم نکرد پس جای ناراحتی نیست.
نمی دونم چقدر این سبک جواب میده ولی فعلا در قدم اول این سوال برام پیش اومده که پس تکلیف تعهد چی میشه مثلا شرکت تعهد داره به من هر ماه حقوق بده ولی طبق این سبک جدید من نباید از شرکت توقع داشته باشم که سر وقت بهم حقوق بده یا اصلا حقوق بده. خب حالا اینجا باید چیکار کرد.
فکر می کنم یکی از مهمترین مزایاش این باشه که اگه قرار باشه شرکت حقوق نده نمی ده چه من توقع داشته باشم یا نه ولی اگه توقع نداشته باشم حداقل اذیت نمی شم.