بازی های کامپیوتری حرکتی که سال ها پیش توسط شرکت نینتندو استارت خورد، پس از خرید یک نینتندو وی از رده خارج، تازه برای من استارت خورده. فعلا بازی تنیس تا حدودی عرق منو در آورده البته به هیچ وجه به اندازه فوتبال که هر هفته می رم نیست ولی حداقل به اندازه پینک پونگی که با محسن بازی کردم است.