بعضی روزا خیلی حالت بده بعضی روزای دیگه خیلی حالت خوبه، اگه می شد یه راهی پیدا کرد که الگوی روز هایی که حالت خوبه رو پیدا کنی خیلی خوب بود.