سال ۲۰۱۴ داره تموم میشه حیفه دربارش چیزی ننویسم:
  • تجربه کار در ۳ شرکت (چقدر شرکت عوض کردما).
  • سال ورودم به دنیای تولید برنامه های اندروید.
  • سال اشتباه های بزرگ و تصمیم های بزرگ.
  • رشد جواب یاب.
  • ورود به دنیای Scala و Play Framework.
  • سال Macbook Pro.
  • تعویض گوشی.
  • تعویض منزل.
  • سال سوءتفاهم ها.
  • ...
از سال ۲۰۱۰ تا الان هیچ سالی نبوده که بیشتر از ۴۵ پست تو یک سال داشته باشم (یادش بخیر)، اما امسال نزدیک ۵۰ تا پست داشتم.