امروز کتاب می خوندم بصورت کاملا جدی داشتم تو نوار بالای کتاب دنبال ساعت میگشتم تا ببینم ساعت چنده!