این جمله درباره شانس خیلی درسته :"شانس همیشه سراغ آدم های آماده میره".

این جمله واقعا جای فکر داره. اینکه بعضی مواقع فکر می کنیم بدشانسیم.