در قسمت اخبار سایت Akka، خبر عرضه Akka 2.4 گذاشته شده و از من بعنوان committer با یک commit که ۱۰ خط اضافه کرده و ۲ خط پاک کرده تشکر کردن. 

در زمان توسعه هسته اصلی پروژه بازار آتی بورس کالای ایران در رایان که با Akka در حال پیاده سازیش هستیم که از Akka IO توش استفاده شده توی مستندات قسمت Akka IO Java یکسری مشکل بود که تو github فورک گرفتم و درست کردم و براشون فرستادم.حالا اینا مارو شرمنده کردن و اسم منو تو committer هاش آوردن واقعا دمشون گرم. من عاشق این فرهنگ دهنده بودن هستم امیدوارم یه روز تو این کارا خیلی قوی بشم.