همه منتظر شدن ، بیهوده است .
برای حل مشکلاتمان وابسته به زمان بودن ,
خود فریبی است .
آینده که به خود واگذار شود تکرار محض گذشته است .
تغییر , تنها هم اینک می‌تواند اتفاق بیفتد .

 

پ.ن. با تشکر از امیر رفیعی همکار خوبم که این متن رو تو تلگرام گذاشته بود.