کتاب برترین تصمیم ها در مشهورترین برندها یک کتاب کوتاه است که مجموعه ای از تصمیم های تاثیرگذار در شرکت ها و برند های مشهور رو شرح میده. کتاب برای من از دو جنبه جذابیت داشت یکی اینکه تصمیمات عالی مدیریتی که شاید در ابتدا احمقانه یا شکست خورده بنظر میرسیدند ولی آینده یک شرکت رو پایه گذاری کردند و جنبه دیگر جذابیت تاریخی این کتاب بود که خیلی برام جذاب بود.

 

 

پ.ن.