با استفاده از لینک زیر بدون استفاده از پ-ر-و-ک-س-ی می توانید آخرین نسخه GWT = Google web toolkit را دانلود کنید (مخصوص ایرانی ها).
از این پس می توانید نرافزارهایی را که بدلیل تحریم نمی توانستید دانلود کنید را در این وبلاگ به راحتی دانلود کنید.

Download Google Web Toolkit (GWT) free

gwt-2.0.2.zip

شاد باشید.