در خلال توسعه و تولید برنامه با استفاده از Qt Framework ابزارهای زیادی مورد استفاده قرار می گیرد ، یکی از مهمترین ابزارهایی که در پشت صحنه مورد استفاده قرار می گیرد Qt User Interface Compiler یا همان uic است. اگر شما رابط کاربری برنامه خود را با استفاده از نرم افزارهای QT Creator یا QT Designer طراحی می کنید حتما متوجه شده اید که خروجی قسمت  طراحی فرم بصورت visual این دو نرم افزار ، فایل هایی xml با پسوند ui است که اطلاعات فرم طراحی شده را با استفاده از تگ های xml در خود ذخیره می کنند.
وظیفه uic خواندن این فایل های با فرمت xml و ایجاد فایل های C++ header متناظر برای آنها می باشد. در حقیقت QT Creator و QT Designer برنامه های Qt را در دو فاز کامپایل می کنند ، فاز اول کامپایل فایل های ui به فایل های C++ header و در فاز دوم کامپایل تمامی فایل های C++.

شاد باشید.