تقریبا هیچوقت از vi خوشم نیومده و تا حد امکان از nano استفاده کرده ام ولی وقتی روی یک سرور گیر بیوفتی که روش فقط vi بعنوان text editor نصبه و به اینترنت هم وصل نیست باید حداقل دانش برای کار با vi رو داشته باشی.

 

وقتی یک فایل با vi باز میشه، vi در حالت Command قرار داره و نمی تونیم توش تایپ کنیم. در حالت Command می توانیم کار های زیر را انجام دهیم:

  • با استفاده از cursor درون فایل حرکت کنیم.
  • با فشردن کلید x ، کاراکتر زیر cursor را پاک کنیم.
  • با فشردن دوبار پشت سر هم کلید d یعنی dd ، خط جاری که cursor روی آن قرار دارد را پاک کنید.
  • برای کپی یا cut کردن یک متن، cursor را بر روی کاراکتر اول قسمتی ببرید که می خواهید کپی یا cut شروع شود سپس کلید v را بزنید و cursor را به کاراکتر انتهایی متن مورد نظر خود ببرید و در آنجا برای کپی کلید y و برای cut کردن کلید x را بزنید. برای paste کردن متن کپی شده در محل دلخواه، cursor را به آن محل ببرید و کلید p را بزنید.

برای تایپ درون فایل باید vi را به حالت Insert ببرید. برای این کار وقتی در حالت Command کلید i را بزنید. حالا می توانید درون فایل تایپ کنید. برای برای بازگشت به حالت Command دکمه escape را بزنید.

برای ذخیره تغییرات اعمال شده حتما باید در حالت Command باشید و قبل از تمام دستورات زیر کاراکتر : را نیز تایپ کرده باشید:

  • با تایپ دستور :w ، تغییرات فایل ذخیره می شود.
  • با تایپ دستور :q! ، بدون ذخیره تغییرات از برنامه خارج می شوید.
  • با تایپ دستور :wq ، بهمراه ذخیره تغییرات از برنامه خارج می شوید.

البته vi خیلی قابلیت های دیگه هم داره ولی برای کسایی که ازش متنفرن (مثل من) همین بالایی ها که گفتم برای رفع حاجت کفایت می کنه.

 

منبع