پنجشنبه می خواستم برم یک جلسه کاری غرب تهران ولی تصمیم گرفتم بجای اینکه با ماشین خودم برم با مترو برم تا کمکی به بهبود هوا کنم، البته ناگفته نماند که من در طول روز های هفته با تاکسی میرم سر کار و از ماشین شخصی استفاده نمی کنم. این هفته که هوا خوب و پاکتر شده حس می کنم بخاطر اون کار پنجشنبه من بوده laugh.

چند روزی بود معلوم نبود دوستان دلواپس چه انگولکی به اینترنت کشور می کردند که سایت های کاربردی برای ما developer ها مثل github و ... لود نمی شد. خداروشکر امروز مثل اینکه دست از انگولک کشیدن.